HNZPhim

HNZPhim

Phát Hành Bản HNZPhim Hoàn Toàn Mới V3.4.0 
 • Thêm Nhãn Label Và Tối Ưu
 • Thay Đổi Embed
 • Fix Lỗi Reporter
 • Lịch Chiếu Phim
 • Tìm Phim Nhanh
 • Auto Next (Tự Chuyển Tập )
 • Tự Động Phát Hiện Lỗi Player
 • Phát  Quảng Cáo VAST cả HLS và Embed
 • Bình Luận Phim :  Facebook , Disqus
 • Tự Động Lưu Thời Gian Xem
 • Báo Lỗi Phim
 • Lọc Phim
 • .....