HNPhimChill

HNPhimChill

Phát Hành Bản HNPhimChill Hoàn Toàn Mới V3.3.3
 • Lịch Chiếu Phim
 • Tìm Phim Nhanh
 • Auto Next (Tự Chuyển Tập )
 • Tự Động Phát Hiện Lỗi Player
 • Phát  Quảng Cáo VAST cả HLS và Embed
 • Đánh Giá , Theo Dõi , Lịch Sử
 • Bình Luận Phim : Hệ Thống , Facebook , Disqus
 • Tự Động Lưu Thời Gian Xem
 • Báo Lỗi Phim
 • Lọc Phim
 • ....
V3.4.0 Fix
 • Thêm Nhãn Label Và Tối Ưu
 • Thay Đổi Embed
 • Fix Lỗi Reporter và một số lỗi khác