HNAnimeHay

HNAnimeHay

Phát Hành Bản HNAnimeHay Hoàn Toàn Mới V3.3.3
 • Lịch Chiếu Phim
 • Tìm Phim Nhanh
 • Auto Next (Tự Chuyển Tập )
 • Tự Động Phát Hiện Lỗi Player
 • Phát  Quảng Cáo VAST cả HLS và Embed
 • Đánh Giá , Theo Dõi , Lịch Sử
 • Bình Luận Phim : Hệ Thống , Facebook , Disqus
 • Tự Động Lưu Thời Gian Xem
 • Báo Lỗi Phim
 • Lọc Phim
V.3.3.4 - Fix : 
 • Phân Trang
 • Embed Fix  Nhanh Hơn
V3.4.0 Fix
 • Thêm Nhãn Label Và Tối Ưu