Bắt đầu

Gợi Ý Cho Bạn Các Hosting & VPS Có Thể Sử Dụng

Nếu bạn đã có dịch vụ lưu trữ, bạn có thể bỏ qua bước này.

 1. Hostwinds Chấp Nhận 18+
 2. Veesp Bỏ Qua DCMA
 3. Contabo Cheap VPS

Cài đặt WordPress

Có 2 cách để cài đặt WordPress:

 1. Phương pháp tự động AApanel: Tìm hiểu thêm
 2. Phương pháp thủ công AApanel: Tìm hiểu thêm
 3. Phương pháp thủ công WP-TangTocOLS: Tìm hiểu thêm
 4. Phương pháp thủ công Localhost - Windown : Tìm hiểu thêm

Cài đặt HNCore

Dưới đây là 4 bước để thực hiện trước khi sử dụng HNCore:

 1. Download HNCore plugin
 2. Cài đặt plugin HNCore
 3. Kích hoạt khóa cấp phép của bạn
 4. Quản lý sản phẩm HNCore của bạn

Cài đặt, Kích hoạt & Quản lý HNCore

Tạo trang web của bạn

Cho dù bạn là người mới bắt đầu hoặc là một webmaster có kinh nghiệm, chúng tôi cung cấp các gói dịch vụ phù hợp với nhu cầu của bạn.

Tìm hiểu thêm